Praktisch

Verloop begeleiding

Samen met het gezin en de doorverwijzer wensen we in dialoog te gaan over de bezorgdheden en werkdoelen die continu onderhevig zijn aan veranderingen door het dagelijkse gebeuren. Deze werkdoelen hebben betrekking op de opvoedingssituatie, veiligheid en welzijn van de kinderen in het gezin.

De begeleiding verloopt in verschillende fases. Wij noemen ze:

  • de intakefase
  • de inloopfase
  • de stabilisatiefase
  • de veranderingsfase
  • de afbouwfase
  • nazorg

In de eerste weken wordt de tijd genomen om met alle gezinsleden kennis te maken. Daarnaast verzamelen we informatie (over wat goed en minder goed gaat) en formuleren we samen doelen. Samen maken we een handelingsplan en wordt er aan de doelen gewerkt. De afbouwfase kan starten als door iedereen beslist wordt dat de begeleiding haar doelen heeft bereikt en het gezin zonder de Stobbe op weg kan.

Tijdens de begeleiding wordt er op regelmatige basis met alle betrokken partijen (Ronde Tafel) samen gekeken hoe het gezin evolueert. Wat gaat goed en welke zijn de bezorgdheden en wat zijn acties.  

Verloop begeleiding

Intake

CB en TV
De ouders
Consulent/betrokkenen
Warm onthaal
Werkdoelen
Hulpvragen

Inloopfase

Voorbereiding opname
Gesprek kind
Aanzet admin/finan
Veiligheidsplan

Stabilisatiefase

Rust brengen
Admin/fin
Handelingsplan
Partners betrekken

Uitvoering handelingsplan

Prioriteiten
Acties
Nieuwe doelen obv beslissing
Transfer
Wrap around care
Vaardigheidstrainingen

Afronding

Organiseren verhuis
RT2 uitwerken
Warme overdacht
Afscheid

Nazorg

Tot 3 maand na vertrek
CB/KW belt zelf 1x
Gezin kan bellen