Praktisch

Methodieken en instrumenten

Een “groeiklimaat” wordt nagestreefd in de organisatie, begeleiding en gezinnen. Er wordt steeds vertrokken van de mogelijkheden van mensen.  

 

De werking van de Stobbe steunt op verschillende basispijlers:  

 • Oplossingsgericht werken  
 • Triple P  
 • Gezinsgericht werken  
 • De dialectische gedragstherapie  
 • Hechtingstheorie 

 

Gemeenschappelijk aan al deze benaderingen is dat ze allemaal op zoek gaan naar krachten en hulpbronnen die in mensen, gezinnen en families aanwezig zijn.

 

Aanbod van vorming en training:

 • Triple P
 • Sociale Vaardigheidstraining van Goldstein
 • Agressie Reductietraining van Goldstein
 • Vaardigheden van de dialectische gedragstherapie
 • Ouder kind contact
 • Crea
 • Programma B(aby)
 • Seksualiteitsopvoeding
 • ADL