Hulpaanbod residentieel

Verblijf

Soms zijn de problemen in een gezin dermate complex dat een residentieel verblijf noodzakelijk is om de veiligheid en het welzijn van de gezinsleden te garanderen. Het gezin komt dan in de Stobbe wonen in een aangepaste woonvorm: leefgroep of appartement. Binnen de gezinsopvang is er extra aandacht voor structuur en zelfstandigheidstraining in een veilig gezinsklimaat. Een belangrijk doel is dat het gezin terug zelfstandig gaat wonen en alle gezinsleden op een gezonde manier verder kunnen ontwikkelen.

Deze module is niet rechtstreeks toegankelijk.

Intensieve begeleiding

De gezinnen nemen deel aan een intensieve begeleiding. Tijdens de week wordt verwacht dat de gezinnen aanwezig zijn in de Stobbe. Er is 24/24u begeleiding.

Kinderwerking

Er is begeleiding voor het kind in o.a. de kinderwerking. Tevens kan de opvang van kinderen de ouders helpen bij het verminderen van de draaglast.

Samenleven

Het samenleven van meerdere gezinnen biedt intensieve mogelijkheden inzake ervaringsuitwisseling en training van vaardigheden

De Kinderwerking

Op weekdagen kunnen kinderen in de opvang terecht van 9 tot 11.45u.

De begeleiding van de kinderwerking biedt activiteiten, structuur en stimuleert de motorische, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling van het kind. Tijdens de opvang probeert men het kind ‘kind’ te laten zijn.

Daarnaast worden observaties teruggekoppeld aan de ouders. Dit gebeurt tussendoor maar ook op het oudercontact.

 

De leefgroep

Een leefgroep heeft als meerwaarde: sociaal contact, begeleidingsnabijheid en de mogelijkheid om als begeleider veelvuldig te modelen.

De leefgroepbegeleiders willen binnen de Stobbe een aangenaam leefklimaat creëren waarbij het gezinsdoel voorop staat.