Hulpaanbod residentieel

Contextbegeleiding

De begeleiding richt zich op alle levensdomeinen met de focus op de ouder - kind relatie.

De hulp sluit aan bij de hulpvragen van het gezin en wordt in samenspraak met het gezin, de doorverwijzer en De Stobbe bepaald. We bieden een intensief en gedifferentieerd begeleidingstraject op maat.

We vertrekken in onze begeleiding steeds van de krachten aanwezig in het gezin en het ruimere netwerk. De hulp is gericht op het versterken van wat goed gaat en van wat beter kan. We gaan samen aan de slag om het sociaal netwerk te activeren en te versterken.

Tijdens de begeleiding werken we samen aan het aanleren en trainen van praktische en sociale vaardigheden van de gezinsleden en leren we ouders en kinderen aan hoe ze met hun cognities en emoties om kunnen gaan.

We installeren desgewenst praktische hulp.

Samen met de begeleiding maakt het gezin zijn handelingsplan op waarin duidelijke doelen worden geformuleerd. Dit plan wordt actief ingezet tijdens de begeleiding en wordt op regelmatige tijdstippen geëvalueerd.

 

Thema’s waarrond gewerkt kan worden:

  • Aanleren van vaardigheden
  • Optimaliseren van hechting
  • Zelfstandigheidstraining
  • Werken aan een aanwezige ouderproblematiek
  • Observeren en stimuleren van de motorische, cognitieve, emotionele en sociale ontwikkeling, verzorging en hygiëne van het kind
  • Ondersteuning van de zwangerschap: pre-, peri- en postnataal
  • Financiële en administratieve ondersteuning

Voor het aanleren van vaardigheden geven we vorming en of trainingen.

De Stobbe kiest voor degelijke afronding en een warm afscheid. Bij een doorverwijzing staan we in voor een overdracht samen met het gezin.

 

Het werken met gezinnen waar zich een onveilige opvoedingssituatie voordoet terwijl de verantwoordelijkheid voor de kinderen bij de ouders ligt, houdt een ‘risico’ in. Ouders de kans geven om zelf de zorg voor hun kinderen op te nemen behelst een leerproces met vallen en opstaan. Om een realistisch zicht te krijgen op het gezinsfunctioneren en mogelijke veranderingen is het belangrijk dat de begeleiding niet de gezinstaken overneemt. Een evenwicht tussen ouders kansen bieden enerzijds en de veiligheid van het kind anderzijds dient telkens weer gezocht te worden. Dit is vaak dansen op een slappe koord en werken in een grijze zone wat betreft grensoverschrijdend gedrag. 

De mogelijkheden die ons geboden worden als CIG om intensief te werken met gezinnen willen we maximaal benutten om veilige opvoedingssituaties in gezinnen te installeren en het welzijn van het kind te verhogen. Daar waar de belangen van ouders en kinderen strijdig zijn, wordt de veiligheid van het kind vooropgesteld.  

Intensieve begeleiding

De gezinnen nemen deel aan een intensieve begeleiding. Tijdens de week wordt verwacht dat de gezinnen aanwezig zijn in de Stobbe. Er is 24/24u begeleiding.

Kinderwerking

Er is begeleiding voor het kind in o.a. de kinderwerking. Tevens kan de opvang van kinderen de ouders helpen bij het verminderen van de draaglast.

Samenleven

Het samenleven van meerdere gezinnen biedt intensieve mogelijkheden inzake ervaringsuitwisseling en training van vaardigheden