Hulpaanbod residentieel

Verblijf voor tienermoeders

Hier kunnen minderjarige moeders of aanstaande tienermoeders die problemen ervaren terecht. Deze jonge moeders doorlopen tegelijkertijd twee ingrijpende fasen in hun leven die soms moeilijk te combineren zijn nl. de ontwikkeling naar jong volwassenheid en de ontwikkeling naar ouderschap. Zij moeten in een korte tijd grote stappen zetten. De Stobbe wil hen ondersteunen in groei naar autonomie en ouderschap met oog voor de zorg waarop een minderjarige recht heeft.

Naast het gewone aanbod zet de begeleiding aan de tienerouders extra in op:

Sociale netwerk

Het sociale netwerk van de jongere. We gaan actief op zoek naar steunfiguren.

Leefgroep

De leefgroep, om sociale isolatie te vermijden en zorg en ondersteuning te bieden door begeleidingsnabijheid. 

Sensitiviteit

Sensitiviteit van de jonge ouder, die nog volop in ontwikkeling is, verhogen. Dit om een veilige hechting tussen ouder en kind te versterken

Zelfstandigheid

Pre-, peri- en postnatale periode

De pre-, peri- en postnatale periode van de zwangerschap. Hierbij wordt intensief samengewerkt met een vroedvrouw.