Over ons

Missie en visie

Missie

Het is onze missie om:

Begeleiding en/of verblijf aan te bieden aan gezinnen waar desintegratie dreigt, een groeiproces op te starten met gezinnen, en hen te begeleiden tot het vinden van handvaten voor en het benutten van eigen krachten. De hulpvraag van het gezin is steeds ons vertrekpunt. 

Daardoor streven we naar:

  • een veilige, stimulerende, zorgende en positieve omgeving voor het kind en het gezin, komt het gezin tot een balans tussen autonomie en verbondenheid,  
  • bieden we kansen aan generaties nu en in de toekomst, 
  • bieden we mogelijkheid tot integratie in de maatschappij. 
     

Onze waarden daarbij zijn: 

Zorgzaamheid

In het belang van vertrouwen en veiligheid willen wij zorgzaam en respectvol met elkaar, het gezin en alle betrokkenen omgaan. Dit met oog voor ieders draagkracht, rekening houdend met mogelijkheden en beperkingen. Het belang van het kind staat hierin centraal.

Echtheid

We geloven in een respectvolle, open en congruente (= overeenstemming tussen je innerlijke beleving en wat je zegt of doet) communicatie als stevige basis voor samenwerking. 
Zin voor optimalisatie: We willen de mogelijkheden van onze cliënten, onze werking en deskundigheid verder  ontwikkelen en optimaliseren, met realiteitszin. 

Verbondenheid

We willen complementair samenwerken met elkaar, het gezin en alle betrokkenen. 
Daarnaast willen we het gezin helpen verbinding te vinden: ieder met zichzelf, met elkaar en met de omgeving. We streven naar een evenwichtige balans tussen autonomie en verbondenheid.

Empowerment

We willen werken vanuit de focus op de krachten van het gezin, de gezinsleden, de hulpverlening, de samenleving. We geloven dat enkel een samenwerking vanuit gelijkwaardigheid een veranderingsproces mogelijk maakt, waarbij we ook de nood aan ondersteuning willen blijven zien.