Onze hulpverlening

Hulpaanvragen

Afhankelijk van het hulpaanbod dat wenselijk is, is er een andere aanmeldingsprocedure.

Aanmelden voor het residentiƫle hulpaanbod

Een verblijf in de Stobbe kan enkel ingezet worden met het akkoord van de Intersectorale Toegangspoort. Aanmelden bij de intersectorale toegangspoort kan enkel via het indienen van een A-document door de contactpersoonaanmelder, op naam van de minderjarige.

Van zodra een begeleiding kan starten wordt er een intakegesprek gepland.

Samen met het gezin en de betrokken hulpverlening wordt gekeken welk traject het meest is aangewezen; leefgroep of appartement. 

Uitzondering: voor meerderjarige zwangere volwassenen die zonder ander kind naar de Stobbe komen is het CIG rechtstreeks toegankelijk.

 

Aanmelden voor het residentiƫle hulpaanbod
Aanmelden voor mobiel hulpaanbod

Aanmelden voor mobiel hulpaanbod

Deze is rechtstreeks toegankelijk. De betrokken hulpverlener kan rechtstreeks contact nemen met ons.

Gesprek met kinderen

Voor een opname of een mobiele contextbegeleiding wordt er een gesprek met de kinderen georganiseerd. Dit gesprek gebeurt pas als het duidelijk is dat er begeleiding opstart. Dit gesprek focust zich op het geven van antwoorden op de vragen van de kinderen.

Gesprek met kinderen
Verkennend gesprek

Verkennend gesprek

Indien het gezin dit wenst, kan er een verkennend gesprek plaats vinden. Een verkennend gesprek is steeds vrijblijvend en vindt plaats tussen het gezin, eventueel de doorverwijzer en een contextbegeleider. Er wordt tijdens het gesprek vooral info over de werking gegeven.

Opgelet: een verkennend gesprek is geen vast onderdeel van de opnameprocedure. Dit is geen intake.