Onze hulpverlening

Hulpaanbod mobiel

Mobiele contextbegeleiding is bedoeld voor gezinnen die problemen ervaren op verschillende levensdomeinen, waaronder problemen bij de opvoeding van de kinderen of nood aan ondersteuning bij een zwangerschap. De hulp wordt aan huis in het gezin geboden.

Contextbegeleiding

De hulp wordt aan huis in het gezin geboden.

Rechtstreeks toegankelijk

Deze module is rechtstreeks toegankelijk (RTJ)

Huisbezoeken

Huisbezoeken worden ingepland naargelang noodzaak (minstens 1X per week)

Begeleiding

De begeleiding richt zich op alle levensdomeinen met de focus op de ouder - kind relatie

Casemanagement

De begeleiding neemt ook het casemanagement op van de hulpverlening in het gezin

Vormingen en trainingen

Indien aangewezen kan het gezin deelnemen aan vormingen en trainingen in de Stobbe.